MERIPHARM GmbH

Eckbergstr. 18  -  D - 76534 Baden-Baden

phone : 0049 7221 7 37 34   -   fax : 0049 7221 7 37 33

leer
 

Nosoden zu Erkrankungen und erkrankten Geweben - Ergänzungsmodul

lege artis potenziert


  Nr.


Ampullen-Bezeichnung

                Potenz

  01


Abdominallymphom Nos. Sdf.

D6

  02


Bulbärparalyse Nos. Sdf.

D6

  03


Cataracta senilis Nos.

D6

  04


Cervix-Polyp Nos.

D3

  05


Chronische Myositis Nos.

D2

  06


Coeliaca Nos.

D6

  07


Conjunctivitis follicularis Nos.

D2

  08


Cyst. Ovar.-Uteruspolyp Nos. Sdf.

D5

  09


Encephalomyelomalacie Nos.

D3

  10


Endometriose Nos.

D6

  11


Epulis Nos.

D3

  12


Fibroadenom Mamma Nos.

D3

  13


Fibromyom Nos. Sdf.

D2

  14


Gliom Nos.

D2

  15


Hautfibrom Nos.

D6

  16


Keratoconjunctivit. epidemica Nos.

D4

  17


Larynxpapillom Nos.

D3

  18


Leberzirrhose Nos.

D5

  19


Morbus Boeck Nos. Sdf.

D6

  20


Neurofibrom Nos.

D2

  21


Nierenpapillom Nos.

D3

  22


Odontogener Fundusabszess Nos.

D2

  23


Ohrenpolyp Nos.

D2

  24


Osteosklerose des Kiefers Nos.

D2

  25


P M D Nos.

D3

  26


Periorchitis Nos.

D4

  27


Plattenepithelcyste Nos.

D3

  28


Pleuritis Nos.

D4

  29


Prurigo nodularis Nos.

D8

  30


Psoriasinum Nos.

D6

  31


Pyelitis Nos.

 D10

  32


Rektumpolyp Nos.

D4

  33


Sclerosierende Ostitis Nos.

D2

  34


Sialadenitis Nos. Sdf.

D3

  35


Stomatitis aphtosa Nos. Sdf.

D3

  36


Stomatitis vesicularis Nos. Sdf.

D5

  37


Ulceröse Gingivitis Nos.

D3

Bestellnummer: 8580000


Netto-Preis: 170,00 EUR